Päivi Valkoniemi kutsuttu Nuorisotakuu-kärkihankkeen johtoryhmään

Noarkin toimitusjohtaja ja Samaria ry:n varatoiminnanjohtaja Päivi Valkoniemi on kutsuttu Nuorisotakuu-kärkihankkeen johtoryhmään kaudelle 1.6.2016-31.12.2018.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan yhteisen kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.
 
Johtoryhmän tehtävinä on kartoittaa uusia toimintatapoja nuorisotakuun toteuttamiseksi. Johtoryhmä arvioi nuorisotakuun aikana toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta ja luo järjestelmän parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja levittämiseksi valtakunnallisesti.
 
Tehtävänä on tunnistaa merkittävimmät esteet koulutuspaikkojen löytymiselle ja koulutukseen hakeutumiselle sekä laatia suunnitelma esteiden poistamiseksi. Lisäksi 7-9-luokkalaisten joustavan perusopetuksen mukaista toimintaa kehitetään.
 
Lisäksi johtoryhmän työnä on tunnistaa parhaat käytännöt ja luoda valtakunnallinen konsepti työnetsijätoiminnan kehittämiseksi sekä hakea yhdessä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa keinoja tehdä palkkatuesta ja Sanssi - kortista kannattavampi ja houkuttelevampi järjestelmä. Tavoitteena on myös tunnistaa nuorten työllistymisen esteet ja laatia suunnitelma niiden poistamiseksi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
 
Lisää tietoa :

noark world

Aukioloajat:
Otamme vastaan ryhmävarauksia ja tilavuokrauksia.

Sanismäentie 2
07280 Ilola
Puh. 010 2313 790


www.noark.fi